Správa IT (správa PC, počítačov a serverov) znamená pravidelnú starostlivosť. Jedná sa o zmluvnú starostlivosť, ktorá garantuje zákazníkom výhody oproti nezmluvnému servisu. Zmluvné partnerstvo s Vám zabezpečí:

  • plynulú prevádzku celej IT infraštruktúry, serverov a jednotlivých počítačov,
  • zvýšenie efektívnosti IT prostredia,
  • kontinuitu rozvoja Vášho IT,
  • úspory nákladov a iné výhody