I. Domácnosť

1.diagnóza

Toto je prvý a základný krok, ktorý treba vykonať

a) hardvéru

Postupné testovanie všetkých komponentov PC (zdroj, pamäťové moduly, CPU, grafická karta, diskové jednotky, periférne zariadenia)

0 €
b) softvéru

test operačného systému, test na prítomnosť vírusovej nákazy, test súborových systémov

0 €

2.riešenie

a) oprava hardvéru

Návrh opravy a cenová ponuka po telefonickej dohode. V prípade dohody prebieha samotná oprava počítača / hardvérového komponentu. Cena za opravu nezahŕňa cenu náhradných dielov.

- výmena komponentu
15 €
- oprava komponentu
25 €
- chyba mimo aparátu
15 €
b) oprava softvéru

Oprava softvérového vybavenia - reinštalácia programu. V prípade nutnosti reinštalácie systému a prípadných s tým suvisiacich nákladov (kúpa nového operačného systému) iba po iba po telefonickej dohode.

25 €
c) optimalizácia

Upgrade - vynovenie hardvérovej komponenty po telefonickom dohodnutí. Pri softvérovej optimalizácii použitie optimalizačných metód.

15 € / hod
d) nastavenie hardvéru/softvéru

Nastavenie zariadení - wifi router, tlačiareň, scanner

18 €
V prípade výjazdu k zákazníkovi sú pripočítané cestovné náklady
0,25 € / km

II. Firemné prostredie

Cena dohodou
  • kompletná správa a údržba počítačovej siete, výpočtovej techniky a pripojených periférií,
  • služby pri údržbe systémov (softvéru) - poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave,
  • poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom - obnova systému po havárii,
  • poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, firewall),
  • správa a optimalizácia počítačových sietí,
  • hardvérové služby v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia,
  • softvérové služby v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia

III. Konzultačné (poradenské) služby

20 € / hod

IV. Individuálni klienti

Cena dohodou
  • tvorba webovej stránky
  • webovej aplikácie
  • mobilnej aplikácie