Naša firma PHSoft s.r.o. je dodávateľom komplexných služieb a zákazníckych riešení v oblasti informačných technológií, vrátane špičkového programového i technologického vybavenia a s tým súvisiacich služieb. Sme dynamická, progresívna a spoľahlivá IT firma. Poskytujeme vysoko odborné a kvalitné služby. Prvoradým cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníkov. Prispieva k nej aj komplexnosť ponuky služieb, ktorá umožňuje pokryť potreby z jedného miesta, dodávateľsky zaistiť celú oblasť informačných systémov a centrálne zabezpečiť servis.

Súčasnú ponuku služieb je možné rozdeliť do nasledujúcich oblastí:
  • Komplexné riešenie IT vo Vašej firme
  • Systémové integrácie
  • Sieťové riešenia
  • Správa a údržba sieťových operačných systémov LINUX, WINDOWS
  • Dodávka a servis pracovných staníc/serverov
  • Servis počítačových zostáv a predaj komponentov PC
Vo firemnej filozofii sú obsiahnuté tri zásady:
  • profesionalny prístup
  • dlhodobosť spolupráce
  • poskytovanie vysoko odborných a kvalitných služieb