Servis PC predstavuje základnú činnosť v rámci IT služieb. Ponúkame rôzne formy zmluvného servisného zabezpečenia s definovaným rozsahom služieb. Súčasťou našich služieb, ktoré spadajú pod PC servis, sú nasledovné činnosti:

  • antivírusová ochrana (odvírenie napadnutých PC, inštalácia nových verzií)
  • inštalácie / reinštalácie operačných systémov a ostatných softvérov na počítačoch
  • čistenie počítačov od nebezpečného SW (spyware, malware a pod.)
  • odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
  • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
  • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
  • legalizácia softvérových licencií